Schepen
Kurt Windels

Omschrijving (toelichting)

Ook in de komende periode moet de gemeente meesurfen op de golf van nieuwe communicatietechnieken. Het up-to-date houden en de diversificatie in functie van de doelgroep van onze communicatiekanalen blijft een continue opdracht. Daarnaast komen ook enkele grote digitale infoborden op drukbezochte plaatsen in onze gemeente. 

Tijdspad en mijlpalen (indicator)

G

Tijdspad en mijlpalen

2023

  • April: het scherm toont afwisselend boodschappen van het gemeentebestuur en commerciële boodschappen van handelaars.
  • Januari: het scherm is geplaatst op het marktplein en toont boodschappen van het gemeentebestuur.

2022

  • 22 november: de gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met Cityscreens  goed voor het plaatsen van een infobord op het marktplein.
  • Augustus: het schepencollege keurt een principieel akkoord goed om samen te werken met de firma CityScreens. Zij bieden de mogelijkheid aan om gratis een infoscherm te plaatsen in Ingelmunster.
  • Voorjaar: omwille van besparingen beslist het schepencollege om het budget voor digitale infoborden te schrappen. 

2021

  • Najaar 2021: de mogelijkheid om vaste digitale borden te plaatsen op een aantal plaatsen in Ingelmunster wordt onderzocht.

2020

  • December 2020: tijdens de eindejaarsperiode staan er digitale infoborden aan de Cultuurfabriek en op het marktplein.

Tijd (indicator)

G

Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)

G

Geld

Totaal budget: 100.000 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN