Infrastructuurprojecten

Werken op het openbaar domein

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Werken op het openbaar domein - straten en pleinen

Terug naar navigatie - Werken op het openbaar domein - straten en pleinen

De gemeente voert diverse infrastructuurprojecten uit. De aanleiding voor deze werken kan divers zijn. In eerste instantie is er de reductiedoelstelling die Vlaanderen oplegt. Om de kwaliteit van de waterlopen te verbeteren, krijgt elke gemeente doelstellingen opgelegd. Om deze te halen, moeten rioleringsprojecten uitgevoerd worden. Aangezien Fluvius in Ingelmunster rioolbeheerder is, bekijkt het bestuur steeds in samenspraak met Fluvius welke straten worden aangepakt. Waar mogelijk zoeken we naar een meerwaarde waarbij het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel kan gecombineerd worden met het herstel van een versleten weg.

Ook ontharden is een belangrijk aandachtspunt. Soms laten we infrastructuurwerken uitvoeren zonder combinatie met rioleringswerken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer in oudere wijken de voetpaden worden aangepakt. Ook bij deze projecten bekijken we of de opnieuw aan te leggen verharding wel nodig is en waar dit mogelijk is kiezen we voor waterdoorlatende verharding.

Acties