Schepen
Jan Rosseel

Omschrijving (toelichting)

In het kader van de aanleg van de nieuwe parking Sport 2 moet er grond aangekocht worden om de op- en afritten van het sportcentrum te realiseren. 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

2021

  • September 2021: goedkeuren van de ontwerpakte voor de aankoop van grond voor de ontsluiting van de nieuwe parking.
  • Februari 2021: de gemeenteraad keurt de ontwerpakte goed voor de grondruil in functie van de nieuwe parking Sport 2.

Tijd (indicator)

G

Tijd (toelichting)

Uitgevoerd

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Totaal budget: 50.000 euro

Status

Uitgevoerd

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

01-07-2022