Schepen
Jan Rosseel

Omschrijving (toelichting)

Het depot langs de Trakelweg is de opslagplaats en uitvalsbasis van de technische diensten die instaan voor het beheer wegen, groen en de gemeentelijke gebouwen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)

G

Tijdspad en mijlpalen

2024

 • Herstelling verwarmingsketel.
 • Gunning van het bodemonderzoek aan de firma Envirosoil nv.

 2023

 • Isoleren bureelruimte depot.
 • Vervangen sloten.

2022

 • Aanpassen van de verlichting. 
 • Aanleg wadi in functie van verharding 2021.

2021

 • Vervangen radiator en plaatsen mazoutteller.
 • Verharden depot, levering stortbeton.
 • Aanpassing toegangscontrole depot, onder andere automatiseren bestaande schuifpoort.

2020

 • Uitbreiden persluchtnet.
 • Aankoop industriële stapelrekken.
 • Plaatsen condens mazoutketel.

 

Tijd (indicator)

G

Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)

G

Geld

Kostprijs 2023: 8.443 euro

Kostprijs 2022: 5.131 euro

Kostprijs 2021: 22.407 euro

Kostprijs 2020: 18.495 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN