Schepen
Jan Rosseel

Omschrijving (toelichting)

Het depot langs de Trakelweg is de opslagplaats van de technische diensten. 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

 PLANNING

 • Plaatsen van een camera.

UITVOERING

 • Isoleren van de refter, bureau- en kleedruimte.
 • Vervangen sloten.

UITGEVOERD

2022:

 • Aanpassen van de verlichting. 
 • Aanleg wadi in functie van verharding 2021.

2021

 • Vervangen radiator en plaatsen mazoutteller.
 • Verharden depot, levering stortbeton.
 • Aanpassing toegangscontrole depot, onder andere automatiseren bestaande schuifpoort.

2020

 • Uitbreiden persluchtnet.
 • Aankoop industriële stapelrekken.
 • Plaatsen condens mazoutketel.

 

Tijd (indicator)

G

Tijd (toelichting)

In uitvoering

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Totale uitgaven 2023: 8.443 euro

Totale uitgaven 2022: 5.131 euro

Totale uitgaven 2021: 22.407 euro

Totale uitgaven 2020: 18.495 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025