Schepen
Kurt Windels
Trui Lambrecht

Omschrijving (toelichting)

Nog veel te vaak lappen automobilisten snelheidsregimes aan hun laars, zowel in de centrumstraten als in het buitengebied. Enkel een combinatie van verschillende maatregelen kunnen hier paal en perk aan stellen.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)

G

Tijdspad en mijlpalen

2024

  • Onze snelheidsinformatieborden worden maandelijks op verschillende locaties in de gemeente geplaatst.
  • Politiezone Midow organiseert regelmatig snelheidscontroles op locaties die wij op basis van onder andere meldingen van inwoners aan hen bezorgen. 

2023

  • Onze snelheidsinformatieborden worden maandelijks op verschillende locaties in de gemeente geplaatst.
  • Politiezone Midow organiseert regelmatig snelheidscontroles op locaties die wij op basis van onder andere meldingen van inwoners  aan hen bezorgen. 

2022

  • Politiezone Midow houdt regelmatige snelheidscontroles op de landelijke wegen.
  • Politiezone Midow houdt op regelmatige tijdstippen snelheidscontroles.  De 3 snelheidsinformatieborden die de gemeente in zijn bezit heeft, worden regelmatig op andere locaties ingezet. 
  • Januari 2022: overdracht van een snelheidsinformatiebord door de politiezone aan de gemeente. 

2021

  • Februari 2021: vanaf nu kunnen er GAS-boetes uitgeschreven worden voor lichte snelheidsovertredingen in de zone 30, zone 50, bebouwde kom en schoolomgevingen. Dit wordt verder bekeken binnen de politiezone om op zoneniveau te implementeren.

2020

  • Najaar 2020: de politiezone bezorgt ons maandelijks een overzicht van de gehouden snelheidsacties en de resultaten. We publiceren dit overzicht op onze sociale media, om burgers te sensibiliseren.
  • Politiezone MIDOW beschikt over een nieuw flitstoestel dat wordt ingezet op de landelijke wegen, ook in Ingelmunster.

 

Tijd (indicator)

G

Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)

--

Geld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN