Schepen
Jan Rosseel

Omschrijving (toelichting)

Jaarlijks budget voor de (her)aanleg van groenzones en de aankoop van materiaal voor de groendienst.

Tijdspad en mijlpalen (indicator)

G

Tijdspad en mijlpalen

2023

  • Aankoop handgereedschappen en nieuwe motoculteur voor de groendienst
  • Afbakening wadi brouwerijsite
  • Groenzones Meusbroekbeek
  • Heraanleg bufferbekken Vierbunderwijk en heraanleg omgeving bufferbekken

2022
•    Aanleg groenzones: Aankoop beplantingmateriaal Sint-Amandspark en Vierbunderwijkgroendienst

2021
•    Aanleg groenzones: aankoop steeneiken.
•    Aanleg, wandelpad en herinrichting Sint-Amandspark
•    Heraanleg wandelpad Vierbunderwijk
•    Aankoop  materiaal groendienst: pekelstrooier en, bladzuiger

2020
•    Aankoop materiaal groendienst: haagschaar en zelfrijdende hakselaar

Tijd (indicator)

G

Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)

G

Geld

Kostprijs 2023: 22.408 euro

Kostprijs 2022: 1.763 euro

Kostprijs 2021: 44.226 euro

Kostprijs 2020: 11.859 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN