Schepen
Jan Rosseel

Omschrijving (toelichting)

Het sportcentrum moet deze legislatuur evolueren naar een echt Sportpark met nadruk op groen, natuur en outdoor recreatie. Bijzondere aandacht gaat dus ook naar het versterken van de beeldkwaliteit en vergroening van het park. 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

2023

 • September: aanleggen van de nieuwe krachtbalvelden en het kunstgrasveld gaan van start.
 • Juni: goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met SV Ingelmunster voor de aanleg van een kunstgrasveld.
 • Juni: goedkeuren gunning aanleg krachtbalvelden.
 • Mei: goedkeuren gunningswijze en lastvoorwaarden aanleg krachtbalvelden.
 • Maart: in de ingediende omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe sporthal zijn ook omgevingswerken voorzien.

2022

 • September 2022: herstellen van de omheining aan de voetbalvelden na stormschade.
 • Maart 2022: plaatsen nieuwe afsluiting rond tennisvelden.
 • Januari 2022: plaatsen nieuwe omheining voetbalterreinen 3 en 4 van het Ingelmunsterse sportcentrum. Netten van 5 meter hoog moeten vermijden dat ballen nog op de parking terechtkomen.

2021

 • Aankoop nieuwe omheining voetbalterreinen 3 en 4.
 • December 2021: opstart vernieuwen dug-outs voetbalterreinen 3 en 4.
 • Februari 2021: het schepencollege keurt de omgevingsvergunning voor de regularisatie van de voetbalvelden op terrein 3 en 4 goed.
 • Januari: vergadering met de projectgroep Sportpark voor de eerste aanzet van het masterplan.

2020

 • Indienen van een omgevingsvergunning voor de regularisatie van de voetbalvelden op terrein 3 en 4.
 • Nieuwe ledverlichting op voetbalterreinen 3 en 4.
 • Tuinberging jeugdlokalen.
 • Aanleg HDPE wachtbuis glasvezelverbinding BKO-sportcentrum.

Tijd (indicator)

G

Tijd (toelichting)

In uitvoering

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Totale uitgaven 2022: 58.448 euro

Totale uitgaven 2021: 57.046 euro

Totale uitgaven 2020: 54.715 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024