Schepen
Jan Rosseel
Trui Lambrecht

Omschrijving (toelichting)

Het Sportpark moet voor alle vervoersmodi goed en vlot bereikbaar zijn, met de nodige parkeervoorzieningen voor wagens én ook voor fietsers.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

2023:

  • Juni: goedkeuren gunningswijze en lastvoorwaarden voor het bouwen van een nieuwe sporthal en de omgevingsaanleg.
  • Juni: goedkeuren omgevingsvergunning.
  • Maart: volledig en ontvankelijk verklaren van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de verbouwing van de sportinfrastructuur. Op het voorplein voorzien de plannen een grote overdekte fietsstalling van ongeveer 50 fietsen.

Tijd (indicator)

G

Tijd (toelichting)

De bouw van de overdekte fietsstalling wordt meegenomen in de omgevingsaanleg van de verbouwing van de overdekte sportinfrastructuur.

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Totaal budget: 37.000 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

01-02-2023

Einddatum

31-12-2025