Schepen
Trui Lambrecht

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

2023

 • op 26/09 wordt gestart met de heraanleg van de fietsgeleiding in de Stationsstraat.
 • 22/09 sentier 50: aanleg tweesporenpad en verstevigd gazon uitgevoerd. Grasbetontegels ingezaaid. Onze groendienst zal volgende meek de bermen inzaaien. Het deel van sentier 50 evenwijdig met De Ring wordt aangelegd als de maïs weg is.   
 • september: Iseghemweg    (sentier 42 tussen hoeve d'Hoore en sentier 50): de smalle asfaltverharding werd verwijderd en vervangen door een pad in ternair zand van 2,40m. 
 • 11/09 : start opbraak slechte betonplaten fietspad langs De Ring (tussen rotondes N399 en N357) iov AWV. Op maandag 26/09 worden deze opnieuw gebetonneerd. 
 • september: vraag aan provincie om samenwerkingsovereenkomst op te maken zodat de projectnota kan opgemaakt worden voor het fietsfondsproject Roeselare-Izegem-Ardooie-Ingelmunster-Meulebeke.
 • de opmerkingen op het ontwerp Masterplan fiets voor de vervoerregio Midwest kunnen doorgegeven worden tot 08/09. Na behandeling van de opmerkingen zal het finale Masterplan voorgesteld worden op de vervoerregioraad. 
 • juli: herasfalteren van de fiets- en wandelverbinding tussen de Bruggestraat en Albrecht Rodenbachstraat.
 • 20 juni: in de GR werd de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Waterweg, Fluvius operator CV en NV Aquafin voor de bouw van de nieuwe Lysbrug goedgekeurd. 
 • 4 juli: aanvangsbevel werd gegeven.  De werken aan de sentier nr. 50 starten op  1 september. 
 • 15 mei: het schepencollege keurt de gunning voor de inrichtingswerken van sentier nr. 50 aan NV Vanden Buverie & Co uit Desselgem  voor een bedrag van 150.881,86 goed.
 • 27 maart : het schepencollege keurt de gunningswijze, lastvoorwaarden en aan te schrijven firma's voor de herinrichting van sentier nr. 50  goed. 
 • Maart: Infrabureau Demey maakt het bestek en de raming op voor de herinrichting van Sentier nr. 50.
 • Februari : start van de riolerings- en wegeniswerken in Sentier nr. 42 (deel tussen Industrielaan en Bruggestraat). Infrabureau Demey maakt het ontwerpplan, grondverwervingsplan en rooilijnplan op voor de herinrichting van het deel tussen de Kruisstraat en Kleine Weg.

2022:

 • November: voorlopige oplevering van het ecologisch Overmandelpad.
 • Oktober: in het kader van de oproep van de Vlaamse Regering wordt een subsidieaanvraag ingediend voor investeringen in fietsinfrastructuur op gemeentewegen (Kopenhagenplan). Het gaat over
  • het wegwerken van de problematiek voor de geleiding van fietsers komende van de Brigandsbrug over een afstand van 30 m  voor een bedrag van 6.440,71 euro
  • het plaatsen van openbare verlichting aan de noordzijde van het kanaal Roeselare-Leie over een afstand van 850 m voor een bedrag van 33.213,79 euro
  • het opwaarderen van buurtweg nr. 67 over een afstand van 150 m voor een bedrag van 33.464,06 euro
  • het opwaarderen van buurtweg nr. 64 over een afstand van 210 m voor een bedrag van 25.000 euro.
 • September:  aanpassingen aan het voorontwerp voor het wegwerken van de problematiek voor de geleiding van fietsers in de Stationsstraat, komende van de Brigandsbrug. 
 • September: in het kader van de oproep van de Vlaamse Regering wordt een subsidieaanvraag ingediend voor investeringen in fietsinfrastructuur op gemeentewegen (Kopenhagenplan). Het betreft het opwaarderen en verplaatsen van buurtweg nr. 50 - Ouden Aerdeweg over een afstand van 600 m voor een bedrag van 88.910,80 euro. 
 • Juni: Infrabureau Demey heeft het ontwerp klaar voor het wegwerken van de problematiek voor de geleiding van fietsers in de Stationsstraat, komende van de Brigandsbrug. 
 • Juni:  in het kader van de oproep van de Vlaamse Regering wordt een subsidieaanvraag ingediend voor investeringen in fietsinfrastructuur op gemeentewegen (Kopenhagenplan). Het betreft het aanleggen van openbare verlichting langs een pad in de Bruinbeekwijk van 1.155 m lang voor een bedrag van 48.733,34 euro en langs de Beukendreef van 150 m lang voor een bedrag van 9.351,13 euro.
 • Juni: de gemeenteraad keurt de definitieve vaststelling van het rooilijnplan 'Ecologisch wandelpad Mandelmeersen' of het Overmandelpad goed. 
 • April: de opstulpende asfalt ter hoogte van de naden tussen beton en asfalt op de fietspaden op  de rotonde N50-Bruggestraat wordt weggewerkt.

2021:

 • Najaar: bij het heraanleggen van de rotonde N50-N399 komen er fietspaden buiten de rotonde. Daarnaast werd  er een voetgangersoversteek gerealiseerd op de N50. 
 • November: renovatie van de fiets- en wandelverbinding in de Vierbunderwijk. 
 • Oktober: officiële opening van het Overmandelpad tijdens de Dag van de Trage Weg.
 • Juni: de gemeenteraad keurt een aanvullend verkeersreglement goed betreffende het invoeren van een fietsstraat in de Jan Breydelstraat en Acaciaplein. 
 • Mei: opening van het ecologisch Overmandelpad, tussen de Waterstraat en de Beukendreef.
 • Maart: renovatie van het fiets- en wandelpad tussen de Weststraat en Elfjulisingel.
 • Voorjaar: de fiets- en wandelverbinding tussen Villa Max en het sportcentrum krijgt een betonverharding. De schoolfietsroutekaart voor schoolkinderen krijgt een opfrissing.

2020:

 • Nieuwe doorsteek voor fietsers en wandelaars vanuit de Nieuwstraat.
 • De verbindingsstraat tussen de Nijverheidsstraat en de Oostrozebekestraat krijgt een nieuwe toplaag.
 • December: de gemeenteraad keurt een kosteloze grondafstand goed in functie van een fietsverbinding tussen de Nieuwstraat en het Montblancplein.
 • November: de gemeenteraad keurt een wandel- en fietsverbinding goed tussen de Weststraat en de Beukendreef bij de reconversie van de site Astrid Meubelen. De hondenweide en de nieuwe verbinding vanuit de Nijverheidsstraat tot aan het kanaal wordt officieel geopend.
 • September: de gemeenteraad keurt een aanvullend verkeersreglement goed voor het aanbrengen van een fietsoversteek op het kruispunt Bruinbeekstraat/Weststraat en het kruispunt Bruggestraat/Doelstraat.
 • Voorjaar: de Brigand mountainbikeroute wordt heropgefrist.

Tijd (indicator)

G

Tijd (toelichting)

In uitvoering

Geld (indicator)

--

Geld (toelichting)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025